Tricks and Tips

Monday, 30 March 2015

अधिकारी व कर्मचारी

अ.क्र.
नाव
पद
श्रीम.तारख एन.डी.
गटशिक्षणअधिकारीश्री. पालवे पी.जी.
शिक्षणविस्तारअधिकारी
श्री.राठोड डी.के.
शिक्षणविस्तारअधिकारी
अ.क्र.
नाव
पद
श्री.राठोड एम.व्ही.
वरीष्ठ सहाय्यक
कनिष्ठ सहाय्यक

कनिष्ठ सहाय्यक
श्री.जाधव बी.डी.
संगणक परिचालक
श्री.जाधव
वरीष्ठ लेखासहाय्यक

कनिष्ठ अभियंता
श्री.म्हस्के जी.बी.
विशेष शिक्षक
श्री.कुलकर्णी जी.डी.
विशेष शिक्षक
श्री.कुलकर्णी आर.आर.
विशेष शिक्षक
१०
श्री.नागरे पी.जी.
सेवक
११


१२शापोआ विभाग
श्री.
शापोआ अधिक्षक
श्री. उजेकर
शापोआ सहाय्यक

अ.क्र.
साधनव्यक्तींचे नावे
श्री.देशमुख एस.व्ही.
श्री शिंदे के.के.
श्री म्हेत्रे एस.जी.

1 comment:

  1. Congrats Dhupe madam......site सुरु करण्याच्या निर्णयाचे मी कौतुक करतो....कडलग सर अभिनंदन छान web side बनवलीत...................

    ReplyDelete