Tricks and Tips

Tuesday, 21 July 2015

स्‍कूल डाटाबेस मध्‍ये माहिती संकलन करण्‍यासाठी खालील फॉरमेट डाऊनलोड करा.


  शाळा माहिती              Download
शिक्ष्‍ाक माहिती              Download
विदयार्थी माहिती           Download

No comments:

Post a Comment