Tricks and Tips

Tuesday, 7 April 2015

                                                        श्रीम.मंगलधुपे (गटशिक्षणाधिकारी)पंचायतसमिती,अंबड,जि.जालना  यांच्यासोबत सर्व विस्ताराधिकारी .सर्व केंद्रप्रमुख,साधनव्यक्ती यांनी राळेगणसिद्धी जि.अ.नगर व कर्डेलवाडी ता.शिरूर जि.पुणे येथील शाळेला भेट देऊन उपक्रमांची माहिती घेतली. दि.०६/०४/२०१५ 
        

No comments:

Post a Comment